Beth yw Cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a anfonir ac a gedwir ar eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu unrhyw ddyfais arall a ddefnyddir i gyrchu’r rhyngrwyd, pa bryd bynnag y byddwch chi’n ymweld â gwefan. Mae cwcis yn ddefnyddiol gan eu bod nhw’n caniatáu i wefan adnabod dyfais defnyddiwr, a’i ddewisiadau, yn ogystal â darparu data ar sut i wella’r safle ar gyfer ein defnyddwyr.

YGallwch atal cwcis rhag cael eu cadw ar eich dyfais trwy ffurfweddu eich porwr i’w gwrthod nhw. Bydd hyn yn effeithio ar ymarferoldeb ein gwefan ac ni fydd yn bosibl i chi ddefnyddio ein gwefan yn effeithiol. Os byddwch chi’n analluogi’r cwcis, bydd yn rhaid i ni drin pob ymweliad fel petaech yn ymweld â’r safle am y tro cyntaf. Cyfeiriwch at gyfleuster ‘help’ eich porwr i gael gwybodaeth ar sut i alluogi ac analluogi cwcis. Os oes cwcis ar eich system eisoes, gallwch chi eu dileu nhw. I gael mwy o wybodaeth am cwcis a dileu cwcis, ewch i: www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

.