Sut ydw i’n mewngofnodi i Fy Iechyd Ar-lein?

Ar ôl i chi gofrestru ac ysgogi eich cyfrif, gallwch ddefnyddio’r gwasanaethau ar-lein sydd ar gael yn eich meddygfa.

  1. Ewch i www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk a dewis eich iaith.

  1. Cliciwch Mewngofnodi. Os oes rhywun arall wedi mewngofnodi i’r system, dewiswch allgofnodi yn y gornel frig ar yr ochr dde, yna dewiswch mewngofnodi.
  2. Rhowch eich Enw defnyddiwr ac yna rhowch eich Cyfrinair.
  3. Cliciwch Mewngofnodi.

Ar ôl mewngofnodi i’ch cyfrif Fy Iechyd Ar-lein, cewch gael y gwasanaethau y mae eich meddygfa wedi tanysgrifio ar eu cyfer.

Sylwer - Os byddwch wedi anghofio eich enw defnyddiwr neu’ch cyfrinair, cliciwch Wedi anghofio enw defnyddiwr, neu Wedi anghofio cyfrinair, i gael eich dargyfeirio i’r dudalen Adfer Cyfrif.
Pwysig - Ar ôl uchafswm o 5 o geisiadau aflwyddiannus i fewngofnodi, caiff eich cyfrif Fy Iechyd Ar-lein ei gloi. Os bydd hyn yn digwydd, caiff eich cyfrif ei ddatgloi fel mater o drefn ar ôl 4 awr. Os bydd eich cyfrif yn parhau wedi'I gloi ar ôl 4 awr, dewiswch yr opsiwn Cysylltu â Gwasanaeth Cymorth y Wefan yn y gornel waelod ar yr ochr chwith. Ni fydd eich meddygfa’n gallu helpu â’r broblem hon.
Sylwer – I argraffu’r pwnc hwn, dewiswch y botwm argraffu yn y cornel uchaf ar y dde, a dilyn yr anogwyr ar y sgrin.