Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i’n gallu gweld yr opsiwn Apwyntiadau?

Os nad yw Fy Apwyntiadau yn ymddangos ar eich sgrin, ond rydych yn gallu gweld Fy Mhresgripsiynau, mae hyn yn golygu naill ai:

  • Nid yw’ch meddygfa wedi galluogi trefnu apwyntiadau ar-lein,
  • Rydych chi wedi cyrraedd eich trothwy uchaf Heb Fynychu (DNA), neu
  • Mae problem dechnegol.

Cysylltwch â’ch meddygfa i drefnu apwyntiad a thrafod eich hanes Heb Fynychu, os yw’n briodol.

Sylwer – I argraffu’r pwnc hwn, dewiswch y botwm argraffu yn y cornel uchaf ar y dde, a dilyn yr anogwyr ar y sgrin.