Cofrestriad Sylfaenol ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein

Mae bellach yn bosibl cofrestru i ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein heb fynd i’ch meddygfa.

Sylwer – Mae cofrestriad sylfaenol yn caniatáu i chi drefnu apwyntiadau’n unig. Mae’r cyfleuster hwn ond ar gael os caiff ei alluogi gan eich meddygfa.

Defnyddiwch yr opsiwn cofrestriad sylfaenol trwy Fy Iechyd Ar-lein a threfnu apwyntiad.

Yna, ewch i’ch meddygfa ar y diwrnod a’r amser cywir, gyda dau brawf hunaniaeth.

Mae’r canlynol yn dderbyniol, ond mae’n rhaid i o leiaf un ohonynt gynnwys llun:

 • Pasbort
 • Trwydded Yrru
 • Tystysgrif Geni
 • Cyfriflen Banc
 • Bil Gwasanaethau

I gofrestru ar gyfer apwyntiadau’n unig

 1. Ar www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk, dewiswch eich iaith a chliciwch ar Cofrestru.
 2. Bydd y sgrin Cofrestru yn ymddangos.

 1. Cwblhewch fel a ganlyn:
 • Ydych chi wedi derbyn llythyr cofrestru gan eich meddygfa?
  • Dewiswch Na os ydych yn bwriadu defnyddio’r opsiwn cofrestriad cyflym a chofrestru’n llawn yn ddiweddarach.
 • Cod post – Rhowch eich cod post a chliciwch Cyflwyno.
 1. Bydd y sgrin Dod i hyd i’m Meddygfa yn ymddangos. Bydd y map yn dangos y meddygfeydd sydd yng nghyffiniau eich cod post a rhestr gyfatebol yn ymddangos ar yr ochr dde.

 1. Cliciwch ar eich meddygfa, naill ai ar y map neu ar y rhestr, a chliciwch ar Cadarnhau.
 2. Bydd y sgrin Creu eich Cyfrif yn ymddangos. Cwblhewch yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y sgrin.
 3. Cliciwch ar y dolenni isod i adolygu’r Telerau ac Amodau a’r Polisi Preifatrwydd, a rhowch dic i gytuno â nhw.
 4. Cliciwch Cofrestru.
 5. Bydd y sgrin Croeso yn ymddangos nawr, a gallwch drefnu apwyntiadau yn eich meddygfa, ar-lein.

Gweler Sut ydw i'n trefnu i drefnu apwyntiadau i gael help a chyngor ar drefnu apwyntiad ar-lein.

Cofiwch – Gallwch uwchraddio’r cofrestriad hwn i gyfrif gwasanaethau ar-lein llawn trwy gysylltu â’ch meddygfa.
Sylwer – I argraffu’r pwnc hwn, dewiswch y botwm argraffu yn y cornel uchaf ar y dde, a dilyn yr anogwyr ar y sgrin.