Sut ydw i’n diweddaru fy newisiadau iaith?

Mae eich meddygfa’n cadw manylion ynghylch eich dewisiadau iaith siarad ac ysgrifenedig a ffefrir.

Er mwyn diweddaru’r manylion y maen nhw’n eu cadw:

  1. Mewngofnodwch ar eich cyfrif Fy Iechyd Ar-lein yn y ffordd arferol.

  2. Dewiswch Fy Nghyfrif:

  3. Dewiswch Newid Dewisiadau Iaith.

  4. Dewisiadau Iaith yn dangos:

  5. Diweddarwch yn ôl yr angen:

    • Yr Iaith Siarad a Ffefrir – dewiswch yr iaith yr ydych yn ffafrio ei siarad.

    • Yr Iaith Ysgrifenedig a Ffefrir - dewiswch yr iaith yr ydych yn ffafrio ei darllen a’i hysgrifennu.

  6. Dewiswch Diweddaru.

Gallwch weld eich Dewisiadau Iaith wedi’u diweddaru o dan Fanylion eich cyfrif meddygfa: