Nid ydw i’n gallu gweld presgripsiynau fel opsiwn

Os na allwch weld Fy Mhresgripsiynau fel opsiwn:

  • Gall olygu nad yw’ch meddygfa wedi cofrestru ar gyfer y cyfleuster hwn,
  • Cofrestriad sylfaenol sydd gennych, felly mae angen i chi ei ddiweddaru, neu
  • Mae problem dechnegol.

Cysylltwch â’ch meddygfa i wirio’r gwasanaethau sydd ar gael ac, os oes angen, gallant roi gwybod am y broblem.

Sylwer – I argraffu’r pwnc hwn, dewiswch y botwm argraffu yn y cornel uchaf ar y dde, a dilyn yr anogwyr ar y sgrin.