Sut ydw i’n archebu presgripsiwn?

Cofiwch - Mae angen i’ch meddygfa alluogi’r cyfleuster hwn cyn y gallwch ei ddefnyddio.

I wneud cais am bresgripsiwn amlroddadwy:

  1. Mewngofnodwch i www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk yn y ffordd arferol.
  2. Dewiswch Fy Mhresgripsiynau.
  3. O dan Gwneud Cais am Bresgripsiynau Newydd, ticiwch y meddyginiaethau rydych chi eisiau eu harchebu.

  1. Ychwanegwch neges testun rhad ac am ddim, os oes angen, yna cliciwch Gwneud cais.
  2. Bydd y sgrin Cadarnhau eich Cais yn ymddangos.
  3. Gwiriwch yr eitemau rydych chi wedi’u harchebu ac ychwanegwch neges, os oes angen, (uchafswm o 1,000 nod), ac os caiff ei alluogi gan eich meddygfa.
Sylwer – Efallai y bydd negeseuon sy’n cael eu hychwanegu at y cais yn cael eu gweld gan staff anghlinigol.
  1. Cliciwch Cadarnhau i anfon eich cais i’ch meddygfa.
  2. Ar ôl ei gyflwyno’n llwyddiannus, cliciwch Allgofnodi i adael Fy Iechyd Ar-lein.
Sylwer – Bydd eich presgripsiwn yn cael ei brosesu gan eich meddygfa a dylech ei gasglu yn y ffordd arferol.
Cysylltwch â’ch meddygfa os na allwch archebu’r presgripsiwn amlroddadwy sydd ei angen arnoch.
Sylwer – I argraffu’r pwnc hwn, dewiswch y botwm argraffu yn y cornel uchaf ar y dde, a dilyn yr anogwyr ar y sgrin.