Tiwtorialau Fideo - Sut ydw i’n gwneud cais am feddyginiaeth amlroddadwy?

Sylwch - Os nad ydych yn gallu gweld fideo o dan y nodyn hwn, mae'n bosibl nad yw eich gosodiad Delweddau wedi'i droi ymlaen. Gwiriwch adran Help eich porwr rhyngrwyd penodol i weld sut mae troi eich Delweddau ymlaen, os oes angen.

Sylwer, ar gyfer dyfeisiau iOS, bod angen iOS 10 neu uwch i weld y fideos hyn.

Sut ydw i’n gwneud cais am feddyginiaeth amlroddadwy? (1.36)